TINDRÀS UN 10 QUAN...

Un excel•lent d’aquest treball és quan:


1. El text s’ajusta al tema demanat, és molt personal i està força elaborat. (3 punts)
2. Les fotografies, vídeos i/o enllaços són originals i adients al contingut del text. (1 punt)
3. Les idees estan ben ordenades. No es barregen els conceptes. No hi ha contradiccions. Si el text és llarg està dividit en paràgrafs.(1’5)
4. Les frases estan ben estructurades, sense errors de concordança o de puntuació. No són frases excessivament llargues. No hi ha repeticions del mateix mot. Hi ha riquesa i variació lèxica. (1’5)
5. No hi ha errors ortogràfics, ni interferències lingüístiques. (3 punts).